PORADNIK prawa medycznego – Gdy pacjent wzywa do zapłaty – jak się bronić przed roszczeniami?

69,00 

-
+

Opis

Publikacja PDF “Gdy Pacjent WZYWA DO ZAPŁATY – jak się bronić przed roszczeniami?”

Opis publikacji:
Każda placówka medyczna oraz każdy lekarz prowadzący prywatny gabinet może ponosić odpowiedzialność cywilną (OC) za szkody wyrządzone pacjentowi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych oraz za naruszenie praw pacjenta.

Sąd cywilny może nakazać zapłatę wysokiego odszkodowania za uszkodzenie ciała, trwałe pogorszenie stanu zdrowia, czy zadośćuczynienie pieniężne za cierpienie pacjenta spowodowane źle przeprowadzoną operacją, koniecznością odbycia długotrwałej rehabilitacji, zażywania leków, czy  zmiany diety, ale także za naruszenie prawa pacjenta do informacji, czy poszanowania godności i intymności podczas udzielania pomocy medycznej.

Opracowanie ma przede wszystkim charakter praktyczny – jej celem jest zmniejszenie ryzyka zapłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia pieniężnego oraz kosztów procesu w procesie sądowym – ma przed wszystkim ułatwić:

  • przygotowanie odpowiedzi na wezwanie – nieprzemyślana odpowiedź może później pogrzebać szanse w procesie;
  • umiejętną obronę w postępowaniu przed sądem cywilnym – kluczowe znaczenie ma treść odpowiedzi na pozew i świadomość negatywnych skutków wyroku zaocznego;
  • umiejętne skorzystanie z posiadanego ubezpieczenia OC – jak powinna wyglądać współpraca z zakładem ubezpieczeń na każdym etapie postępowania;
  • prowadzenie negocjacji ugodowych i bezpieczne zawarcie  ugody;

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla lekarzy i menedżerów podmiotów leczniczych, jak również dyrektorów ds. finansowych czy ekonomicznych.

Spis treści:
1. Pierwsze czynności po otrzymaniu wezwania do zapłaty
2. Odpowiedź na wezwanie do zapłaty
3. Jak postępować po otrzymaniu pozwu z sądu ?
4. Kto i co musi udowodnić przed sądem
5. Zeznania świadka
6. Dokumentacja medyczna – ważny dowód
7. Opinia biegłego
8. Zeznania strony
9. Na rozprawie
10. Wyrok i jego skutki
11. Apelacja do sądu ii instancji
12. Ugoda – czy warto ją zawrzeć

Autor: Karol Kolankiewicz

Wydawnictwo: Recepta na prawo
Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 28
Seria: Poradnik Prawa Medycznego nr 1/2024
Rodzaj: Publikacja PDF – plik do pobrania
Format: A4